Center for Computerbaseret Matematik

Center for Computerbaseret Matematikundervisning

Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) danner rammen om et nyt, spændende tilbud om efteruddannelses– og udviklingsprojekter for matematiklærere i gymnasiet.

Projektet er en åben invitation til at være med til at udforske forholdet mellem moderne computerprogrammer og matematiklæring i gymnasiet.

CMU’s virke udgøres af hovedelementerne:

  • En avanceret individuel efteruddannelse af matematiklærere med lyst til at udvikle og afprøve egne temaer med computere i undervisningen

  • Vejledning og inspiration fra centrets coaches vedrørende alle aspekter af forløbene – matematikfaglige, didaktiske og computermæssige.

  • Systematisk erfaringsopsamling og vidensdeling.

Centrets fokus er på CAS-værktøjer såsom Maple, der i dag anvendes på mange gymnasieskoler. CAS bruges i den introducerende matematik på videregående uddannelser samt i erhvervslivet. (CAS er en forkortelse for Computer Algebra System).

Det er CMU's mission at arbejde for at computerens enorme forøgelse af matematiks kapacitet udnyttes tilfulde og med solid forankring i matematisk kernefaglighed i gymnasiets matematikundervisning, matematikformidling, og matematikanvendelse.