Center for Computerbaseret Matematik

Center for Computerbaseret Matematikundervisning

[Afsluttet projekt]

Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) dannede fra 2013 til 2017 rammen om et spændende forsknings– og udviklingsprojekt for matematiklærere i gymnasiet.

Centret blev oprettet i efteråret 2013 ved Institut for Matematiske Fag med det formål at fremme udviklingsarbejde inden for brug af computere i gymnasiets matematikundervisning. Centeret byggede på kontakter til lærere og beslutningstagere på alle niveauer i uddannelsessystemet, didaktikere og forskere samt aftagere inden for erhverv og uddannelse.

Centeret var finansieret af Institut for Matematiske Fag, men i perioden 2014 – 2017 sikredes centerets drift gennem en bevilling fra Industriens Fond til et stort projekt om udvikling og gennemførelse af mere end 90 læreres computerbaserede undervisningsforløb i gymnasiet. Undervisningsministeriet bevilligede støtte til vidensopsamling, evaluering samt formidling af centerets arbejde indtil 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Grønbæk

Center for Computational Mathematics Teaching, under the Department of Mathematical Sciences, provided a framework for a new, exciting research and development for math teachers in high school.

The centre's project 2014-2017 was an open invitation to join to explore the relationship between advanced computer programs and mathematics learning in high school.

The centre offered a kind of action research, which in some respects was new on the Danish scene. It consists of the following main elements:

  • An advanced individual training of mathematics teachers who themselves decide on a theme with computers in education, they will develop and test.
  • Guidance and inspiration from the centre's coaches on all aspects of the courses - mathematics academic, didactic and computer-related.
  • Systematic collection of experience and knowledge.

The Centre's focus was on the software Maple, used today in many secondary schools, and in the introductory mathematics in higher education - as well as in business.

But focus was not on the computer program per se or how students handle it. Rather, it was about the mathematics content taught or disseminated.

Teaching with Maple

 

 

 

 

Projektdetaljer

CMU's projekt blev støttet af Industriens Fond, Institut for Matematiske Fag, Undervisningsministeriet og Maplesoft.

Kontakt:
Niels Grønbæk
Tlf. 3532 0688
Mail: gronbaek@math.ku.dk