Center for Computerbaseret Matematik

Center for Computerbaseret Matematikundervisning

I efteråret 2013 oprettedes Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) ved Institut for Matematiske Fag med det formål at fremme udviklingsarbejde inden for brug af computere i gymnasiets matematikundervisning. Centeret bygger på kontakter til lærere og beslutningstagere på alle niveauer i uddannelsessystemet, didaktikere og forskere samt aftagere inden for erhverv og uddannelse.

Centeret er finansieret af Institut for Matematiske Fag, men i perioden 2014 – 2017 sikredes centerets drift gennem en bevilling fra Industriens Fond til et stort projekt om udvikling og gennemførelse af mere end 90 læreres computerbaserede undervisningsforløb i gymnasiet. Undervisningsministeriet bevilligede støtte til vidensopsamling, evaluering samt formidling af centerets arbejde indtil 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektdetaljer

CMU's projekt blev støttet af Industriens Fond, Institut for Matematiske Fag, Undervisningsministeriet og Maplesoft.

Kontakt:
Niels Grønbæk
Tlf. 3532 0688
Mail: gronbaek@math.ku.dk