Undervisning med Maple

Erfaringsopsamling og vidensdeling

En vigtig del af generering af ny viden består i at spejle den i hidtidige erfaringer og at videreformidle den.

Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) vil her trække på en bred vifte af matematikdidaktisk forskning, herunder ikke mindst teorier, der forholder sig realistisk til skolehverdag, matematikundervisning og det at være lærer.

Det er et vigtigt aspekt for CMU både at belyse, hvordan Maple o.lign. kunne fungere ideelt, og hvordan det i praksis fungerer -

  • i overgangen fra folkeskolen, 
  • i overgangen til videregående uddannelse, 
  • i forhold til andre fag i gymnasiet og 
  • i forhold til studieretninger med forskelligt matematikniveau.

Udformning af et projekt på Center for Computerbaseret Matematikundervisning vil derfor, foruden en refleksion over CAS og matematik, også meget gerne indeholde konkrete forløbsbeskrivelser og refleksioner over elevernes læreprocesser.

Projekterne formidles via CMU’s hjemmeside og i form af fremlæggelse på seminarer i CMU’s regi.