Matematikundervisning med Maple

Udvikling og aktionsforskning

Aktionsforskning er forsknings– og udviklingsarbejde, hvor en del af de deltagende selv iværksætter og undersøger ny praksis, samt reflekterer over den.

Det er en metode, hvormed der både udvikles ny undervisning, og samtidigt skabes ny viden om undervisning. Der er et stærkt behov for dette med henblik på matematik med Maple o.lign. i gymnasiet.

Det overordnede billede fremstiller ofte computeren som et avanceret resultatproducerende redskab. Og CAS-programmer er også et – særdeles slagkraftigt– værktøj til løsning af matematikopgaver. Hvis formålet med matematikundervisningen udelukkende var at finde resultater i givne opgaver, kunne man således nøjes med at fokusere på at beherske redskabet til opgaveløsningen.

Men opgaver og resultater indgår i et gensidigt forhold, som først giver fuld mening gennem at udfolde og lære matematik i sig selv. Herved bliver udfordringen, hvilke opgaver vi skal stille, og hvilke problemer, vi skal præsentere med CAS - for at fremme elevernes matematiklæring.

En adressering af denne problematik kræver overvejelser om, hvilken matematik det er relevant at lære/praktisere, når man har programmer som Maple i gymnasiet.

Endnu bredere drejer det sig om at belyse, hvilken matematik CAS-programmer i særlig grad kalder frem, og hvilke læringsmål, der herved sættes i fokus. Men også om, hvilket billede det giver eleverne af matematik, og de utilstrækkeligheder eller udfordringer dette billede har.

Inden for rammerne af Center for Computerbaseret Matematikundervisning håber vi særligt på at kunne iværksætte undervisningsforløb, hvor disse problemstillinger undersøges, eller hvor de udgør et vigtigt aspekt.

Projektet er således en åben invitation til at være med til at udforske forholdet mellem avancerede computerprogrammer og matematiklæring i gymnasiet.