Hvem er vi?

Henrik Peter Bang Henrik Peter Bang
Centerledelse
henba@math.ku.dk
Thomas Birch Thomas Birch

Ørestad Gymnasium
tbb@oegnet.dk

Louise Dalgaard Louise Dalgaard
Gammel Hellerup Gymnasium
ld@ghg.dk
Thomas Grum Thomas Grum
KVUC 
tg@kvuc.dk
Niels Grønbæk Niels Grønbæk
Centerleder
gronbaek@math.ku.dk
Jan Boddum Larsen Jan Boddum Larsen
H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
jbl@tec.dk
Claus Richard Larsen Claus Richard Larsen
Centerledelse
Karin Olga Olesen Karin Olga Olesen
Aalborg Katedralskole
ol@aalkat-gym.dk

Kontakt:
Center for Computerbaseret
Matematikundervisning
v/ Niels Grønbæk
Institut for Matematiske Fag
Københavns Universitet
Universitetsparken 5 
2100 København Ø