Computerbaseret matematikundervisning

Bliv projektdeltager

Du bliver projektdeltager, hvis du har lyst til at indgå i et samarbejde med CMU om et undervisningsforløb med dine elever.

Vi har ikke færdige svar på, hvordan et sådant skal udformes og gennemføres. Vi lægger derimod op til at du forfølger egne ideer og udvikler dem sammen med centrets coaches.

Undervejs i projektet samles der løbende op på de indhentede erfaringer. På et af centrets seminarer skal du præsentere dit forløb, materiale og refleksioner for de øvrige projektdeltagere. Projekternes ideer og materiale stilles efterfølgende til rådighed for alle interesserede.

Dit projekt skal tage afsæt i et konkret matematikindhold med fokus på, hvorledes brug af CAS indgår i behandlingen af det valgte emne. Nogle lærere har færdige ideer til et projekt, der umiddelbart lader sig omsættes til konkrete undervisningsforløb, mens de fleste har skitser eller løse ideer, som skal videreudvikles.

Vil du høre nærmere, så kontakt os på cmu@math.ku.dk. Er der basis for et samarbejde, tildeles du en coach, som hjælper med det videre arbejde med at udfærdige en projektbeskrive.

Udviklingsarbejdet og deltagelse i centrets aktiviteter kræver, at du bliver frigjort dertil. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig opbakning fra din skole. Konkret forestiller vi os i et omfang svarende til 40 timer (normen for sammenlignelige efteruddannelsestilbud).

Udvikling af undervisningsforløb rummer en grad af uforudsigelighed, som elever ikke nødvendigvis er trygge ved. Det er derfor også vigtigt at sikre sig deres samtykke.

Erfaringer fra gennemførte og igangværende projekter er, at lærere binder an med et CMU-projekt ud fra mange forskellige motiver. Nogle ser det som et efteruddannelsestilbud i brug af CAS, nogle ønsker at forfølge eller afprøve bestemte didaktiske temaer, nogle har blot almindelig lyst til at udvikle sin undervisning.