Vækstmodeller – Københavns Universitet

Thomas Schausen, Roskilde Gymnasium
2.g 

Vækstmodeller

Bedre forståelse for eksponentiel og lineær vækst ved brug af Maple

Om Projektet

Dette projekt retter sig mod B-niveau elever og er tænkt som et repetitionsforløb af eksponentiel og lineær vækst. Målet med projekter er at eleverne gennem brug af Maple får en dybere forståelse for de to vækstmodeller. Ved en udvidet brug af Maples plotfunktionaliteter er det hensigten at eleverne bliver trænet i at ”oversætte” mellem de fire matematiske repræsentationsformer. Empirien er data fra Eurostat om udviklingen af antallet af unge 15 – 29 år i forskellige europæiske lande i perioden 2007 til 2015. Læringsprocessen organiseres ved eksempel og opgave (se Vækstprojekt.pdf), hvor eleverne præsenteres for hvordan Maple kan bruges til at generere punkter samt til at plotte punkter og grafer i samme vindue. Herudover vises det hvordan der findes data hos Eurostat, hvordan disse data importeres til Maple. Eksemplet er skrevet i Maple men formidlet i en PDF fil med indlejrede youtube videoer, hvor eleverne kan se en gennemgang af det de selv skal lave som screencast. I eksemplet gennemgås data fra Holland. I opgaven skal eleverne i grupper selv vælge et andet EU land som de vil arbejde med. Princippet er at eleverne får modellen, men selv skal arbejde med den med egne data.

Refleksioner over praksis

Lykkedes det for eleverne at få en bedre matematisk forståelse ved at bruge Maple? Ifølge elevernes evaluering brugte de lidt for lang tid på at blive gode til at bruge faciliteterne i Maple i forhold til hvor meget ny forståelse de fik i matematik, dog blev deres grundforståelse af vækstmodellerne forbedret. Arbejdet med at få Maple til at virke gav dog nogle gode diskussioner af Maple samt forholdet mellem Maple og matematik. Herudover var Maples funktionaliteter med farver inspirerende for eleverne og gav dem lyst til at arbejde eksperimentelt med programmet.

Ved at bygge oven på projektet med nye projekter, der også bruger Maples kapaciteter i grafisk repræsentationer, vil man kunne få endnu mere værdi ud af projektet.

Konklusion

Eleverne blev gode til at producere grafiske repræsentationer i Maple, reflekterede over i hvor høj grad Maple kan bruges til at få forståelse af matematik. Endelig fik de en dybere forståelse for de to vækstmodeller.