Introduktion til plangeometri – Københavns Universitet

Anita Abildgaard Sillasen, Fjerritslev Gymnasium

Introduktion til plangeometri

Hvordan kan eleverne bruge Maple til at opnå en større, i særdeleshed visuel, forståelse for plangeometri?

Om Projektet

Det er intentionen at eleverne vha. Maple skal komme frem til hvordan sum af 2 vektorer, differens mellem 2 vektorer og multiplikation af en vektor med en skalar mm. skal tolkes visuelt. Forløbet strækker sig over 2 moduler.

I 1. modul definerede jeg kort hvad en vektor er, og så fik de udleveret "intro_vektorer_papir.docx", hvor de kunne læse de grundlæggende definitioner (længde, enhedsvektor, parallelitet osv.). De skulle selv komme med/tegne eksempler på disse på papir.

Derefter fik de en Maple-fil ”intro_vektorer.mw", her skulle de tegne vektorer vha. arrow i Maple, og så skulle de tegne flere vektorer i samme figur som opfyldte nogle af definitionerne (f.eks. parallelitet, modsatrettede osv) - selvom fokus ikke var på koordinaterne, tvang det dem til at tænke over hvordan de skulle vælge disse, så betingelserne var opfyldt.

I 2. modul er det så meningen vi skal starte på arbejdet med sum, differens og muligvis multiplikation med en skalar "intro_vektorerII.docx".

Her kommer de virkelig på en prøve med hvorvidt de har en visuel forståelse for begreberne - jeg forsøger at lade dem definere dette med ledende spørgsmål undervejs. Så en form for eksperimentel omgang med stoffet, men med guide.

Refleksioner over praksis

I modul 1 var der spørgeskemaer i Lectio, som de skulle udfylde undervejs, for at jeg havde en idé om hvor langt de kom og hvad de forstår.

Jeg syntes det gik godt, eleverne arbejdede flittigt med stoffet. Det var tydeligt at den visuelle forståelse sådan set var der, men at det svære var at få det oversat til noget der kunne tegnes i Maple (f.eks. ortogonale vektorer, eller en vektor med en bestemt længde - de mangler forståelse af hvad koordinaterne betyder visuelt, hvilket ikke var så meget i fokus).

I modul 2 så påtænker jeg også at lave et spørgeskema her, som tester hvor meget de egentlig har forstået af det når modulet er slut.

Konklusioner

Ovennævnte forløb er ikke fuldstændig færdigbehandlet, eftersom læreren gik på barsel i efteråret. Men det overordnede indtryk var, at eleverne opnåede en større visuel forståelse i arbejdet med vektorer, og at forløbet med fordel kan afprøves og videreudbygges.