Fit & Fun with Maple – Københavns Universitet

Peter Fristrup, Roskilde Gymnasium
stx 1g

Fit & Fun with Maple

En anderledes introduktion til et CAS-værktøj, hvor første opgave var at lave et kunstværk.

Om Projektet

Den overordnede idé for projektet var at præsentere CAS-værktøjet som et mange-facetteret værktøj fremfor blot en avanceret regnemaskine. Klassen var en stx 1g, hvor alle havde Musik A og matematik på mindst B-niveau.

Forløbet blev gennemfør lige efter vinterferien, og klassen havde ind til da brugt GeoGebra som graftegner og Excel til databehandlingsopgaver og lineær og eksponentiel vækst. CASværktøjet var Maple, hvilket er atypisk for skolen. Værktøjet var også nyt for læreren, hvilket blev gjort eleverne klart.

Projektet havde to faser: (1) En introduktion til Maple, hvor eleverne skulle konkurrere mod hinanden om at lave det bedste kunstværk, og (2) En konstruktion af et værktøj, der ved hjælp af skydere kunne fitte de tre vækst-sammenhænge til et datasæt. Helt overordnet var det målet, at eleverne i løbet af forløbet skulle blive fortrolige med lister og objekter, for derved bedre at kunne orientere sig i Maples ganske omfattende hjælpefunktion eller hente ideer fra internettet.

Refleksioner over praksis

Der var ingen modstand fra eleverne. Der var dog de sædvanlige udfordringer med elever uden computer eller operativsystemer uforenelige med Maple. Den største udfordring var dog den stringens, Maple krævede. Især display kommandoen voldte problemer, fordi listen med objekter der skal vises, er en Maple-liste afgrænset af firkantede parenteser, hvorimod listen med attributter ikke er afgrænset af firkantede parenteser. Og ydermere kan de enkelte attributter indeholde lister. Derfor var det også meningen, at deres første output skulle være et kunstværk, hvor de selv kunne sætte niveauet for ambitioner og æstetik.

Kunst.pdf ses i nederste højre hjørne lærerens oplæg. Resten af arket er de elevbidrag, der blev indleveret til den afsluttende konkurrence. Vedlagt er også Maple-koden til tre af værkerne. På McD.mw ses en relativt simpel indsats med stor effekt. På DastanWasHere.mw leger eleverne med at navngive objekterne og lod da også et objektnavn indgå det færdig kunstværk. Med værket Surferen.mw viser eleven stor forståelse for brug af koordinatsystemet til at placere de enkelte elementer. Det er også en tanke, at de faktisk har tænkt matematik og æstetik sammen, idet de har bevaret koordinatsystemet i det endelige værk, på trods af, at de havde lært at skjule det.

Konklusioner

For mange elever viste de sig at være en frustration, at notifikationer fra sociale medier dukkede op midt på skærmen lige der, hvor de var i gang med at tælle parenteser, og at de ikke kunne finde ud af at slå notifikationerne fra.

I anden del af forløbet, hvor eleverne skulle lave et kurvefitningsværktøj, havde de stadig problemer med parenteserne. Især fordi enkelte ikke lavede copy/paste, men insisterede på at skrive kommandoerne fra bunden af. I dag har de dog alle lært at klone koden.

I en afleveringsopgave så jeg endda en af de elever, der ikke havde en fungerende computer i starten, lægge en ekstra kurve ind over et regressionsplot fra Gym-pakken. Så gå-på-modet er stort.