Hjælpemiddelkompetencen – Københavns Universitet

H. C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby
1.g

Hjælpemiddelkompetencen

Maple – plot-funktionen

Om Projektet

Den indledende del af skoleprojektet handler om at indfører eleverne til CAS. Basal CAS-færdighed og plot-kommandoen. Dette ligger indenfor læreplanens område, men er medtaget her da progressionstanken er en vigtig del af skoleprojektet.

Refleksioner over praksis

Dette delprojekt svare til den undervisning lærerplanen (læs: "Hjælpemiddelkompetencen) allerede ligger op til. Denne del af skole projektet blev dette gjort første gang i grundforløbet (første semester) i 1.g. Dette forløb beskriver hvordan eleverne blev introduceret til den første funktion i CAS værktøjet Maple – plot-funktionen.

Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i to-ligninger-med-to-ubekendte og skæring mellem to linjer og strækker sig over 2x60min . Eleverne har lært hvordan man løser to-ligninger-med-to-ubekendte. I dette forløb skal eleverne tjekke at den fundene løsning er korrekt ved grafisk eftervisning.

 1. Eleverne får vist en kommando skabelon på tavlen af formen "plot(forskrift)". Hvor de så skal reproducere nogle simple grafer.
  • Kommandoskabelonen bliver udvidet med:
   "plot(forskrift, x=tal..tal)" og
   "plot(forskrift, x=tal..tal, y=tal..tal)"
 2. Når eleverne har fået en forståelse for syntaksen for plot-kommandoen så skal de lære at plotte to forskrifter i samme graf med følgende skabelon: "plot([forskrift1,forskrift2], x=tal..tal)"
  • Når de kan reproducerer nogle simple grafer, skal de skrive nogle opgaver ind de allerede har regnet igennem analytisk for at se om de kan tegne dem ind i et koordinatsystem og drage en konklusion i forhold til om deres løsning er korrekte.

Konklusioner

Eleverne havde meget svært ved at se logikken i plot-kommandoens syntaks. Typisk kunne de ikke genkende korrekt syntaks og forvekslede brugen af komma, punktum og parenteser, eksempelvis: "plot,2x+1 (x" i stedet for "plot(2x+1,x)". Det blev hurtigt tydelig hvem der havde "programmeringserfaring" i forhold til dem der ikke havde prøvet at skrive en kommando før. Fagligt stærke elever uden programmeringserfaring havde også svært ved at vende symbolerne korrekt. De stærke elever uden programmeringserfaring forstod heller ikke sammenhængen mellem "f(x)" og "plot(x)". Dette blev dog bedre i andet semester efter de eleverne havde anvendt Maple i noget tid.