TI-Nspire CAS Navigator som redskab for synlig læring – Københavns Universitet

Rysensteen Gymnasium 
1gA & 2gB

TI-Nspire CAS Navigator som redskab for synlig læring

Om Projektet

Vi har valgt at fokusere vores CMU-projekt om emnet “Synlig læring”. Synlig læring skal både forstås som læring, hvor elevernes læring bliver synlig for læreren og hvor undervisningen bliver synlig for eleverne. Her spiller evaluering en rolle som læringsredskab i undervisningen, og vi har arbejdet med TI-Nspire Navigator som en måde at evaluere udbyttet af undervisningen med fokus på elevernes læring og samtidig brugt Navigator som et redskab til elevernes selvevaluering.

I forløbet arbejdede vi med en række specifikke faglige emner og mål og havde et overordnet fokus på Navigator som et didaktisk redskab. I forløbet forventede vi at

  • eleverne blev mere bevidste om egen forståelse af begreber og metoder,
  • det blev tydeligere for eleverne hvad de skulle lære, herunder også evaluering og selvevaluering,
  • elevaktiviteten øgedes,
  • Navigators porteføljeværktøj gav læreren et overblik over elevernes progression og dermed mulighed for at give en præcis feedback ift. opfyldelse af læringsmålene,
  • læreren gennem overvågningsdelen i højere grad kunne følge elevernes arbejdsproces, herunder spotte elever, der var gået i stå samt stærke elever, der havde brug for nye udfordringer,
  • overvågningsdelen kunne øge elevernes arbejdsdisciplin i modulerne,
  • læreren blev mere eksplicit omkring modulets læringsmål og fokus.

Refleksioner over praksis

Vi har primært brugt tre features i TI-Nspire Navigator og vil her beskrive, i hvilke situationer de er blevet brugt:

“Gør til vært”-værktøjet giver eleven mulighed for at vise sin skærm på klassens projektor. Værktøjet havde sin styrke, når eleven skulle forklare matematik, der blev lavet i TI-Nspire. Typisk skete det i forbindelse med et eksperiment med skydere eller gennemgang af en eksemplarisk elevopgave. De andre elever blev mere lydhøre, og kunne spejle egen praksis i kammeratens.

“Hurtigsvar”-værktøjet kunne bruges af læreren til at sende opgaver ud til alle elever på én gang og indsamle svarene kort efter. Alle de anonymiserede svar kan herefter ses på projektoren. Det er et godt værktøj, hvis man vil tage pulsen på klassen og undersøge, hvorvidt de har forstået et begreb eller en metode. De mange svar giver mulighed for at diskutere præcision i begrebsforståelse og notation i klassen og selvom eleverne ikke får deres egen evaluering, så får de den indirekte gennem diskussionen og feedbacken i klassen. [Hent HURTIGSVAR.tns]

“Test-dig-selv” og “test”-værktøjet minder i høj grad om hinanden og bygges op som et spørgeskema. I test-dig-selv får læreren ikke adgang til elevernes svar, men de kan selv tjekke om det er korrekt. I test samler læreren elevernes besvarelser ind og kan herefter evaluere dem. I test-værktøjet gav Navigator ikke et bedre resultat end hvis man havde lavet en almindelig prøve. Dette hænger sammen med, at portfoliodelen i TI-Nspire Navigator er kluntet at arbejde i. Derimod virkede test-dig-selv godt som start eller afslutning på et fagligt forløb. [Hent TEST DIG SELV Eksponentialfunktioner.tns

“Portfolio”-værktøjet har vi næsten ikke benyttet os af, da det tidligt stod klart, at det er alt for omstændeligt og administrativt bøvlet at anvende det.

Konklusioner

Projektet har i høj grad indfriet vores forventninger i forhold til målene. Grundlæggende har vi observeret at elevaktiviteten og disciplinen er blevet øget, fordi eleverne rent faktisk gerne vil nå at svare på f.eks. hurtigsvar-opgaver. Men det er et problem, at det tager lang tid at logge på, og at enkelte elever aldrig når til at logge på pga. deres computer(indstillinger).

Eleverne nævner selv i vores afsluttende evaluering af de bliver klar over, hvad der forventes af dem og at det er positivt, at man kan forklare en opgave samtidig med at den vises på skærmen. Vi havde en forventning om, at den systematiske indsamling af elevernes præstationer kunne hjælpe os med at følge deres udvikling og målrette feedbacken. Dette er ikke blevet indfriet, da portfoliodelen er lidt tung.