SKOLEPROJEKT:
Navigator som redskab til synlig læring

Rysensteen Gymnasium


Om Skoleprojektet

Temaet for skolearbejdet på Rysensteen Gymnasium er synlig læring, idet det er et af skolens indsatsområder i skoleåret 2015/2016. Valget af Nspire Navigator bygger på at CAS er blevet en integreret del af matematikundervisningen og at man herigennem kan følge med i elevernes CAS-færdigheder. Derudover giver Nspire Navigator mulighed for, at stille opgaver og besvare disse med korrekt matematisk notation.

Vi er tre lærere, der har holdt en række møder, to af dem med vores coach, hvor vi har orienteret hinanden om hvor vi var i projektforløbet og draget nytte af hinandens erfaringer. Vi valgte allerede tidligt at se dette som ét samlet projekt, hvor vi har afprøvet redskaberne og måden de indgik i modulerne på, på samme måde i vores respektive klasser. Vi har overværet hinandens undervisning og løbende informeret vores matematik-kollegaer om Navigatorprojektet.

Efteråret gik med at få installeret og afprøvet Nspire Navigator på lærer- og elevcomputere, og få et indblik i de muligheder og begrænsninger programmet har. I foråret gik det egentlige projekt i gang: En systematisk anvendelse af Navigator ud fra en række fast strukturerede moduler, hvor Navigator indgik på forskellige måder.

Se hjemmeside med manualer og guides vedr. Navigator.

De enkelte projekter

For at skabe en højere grad af synlig læring, har vi skabt en fast struktur for brug af Navigator, både i forbindelse med lektielæsning, evaluering af læring i et modul og at følge elevernes faglige progression over en periode. Mere konkret afprøvede vi strukturen i forskellige klasser; to 1g A-niveau-klasser og én 2g B-niveau.

Vi startede alle moduler med at logge eleverne på Nspire Navigator og give dem en “test”, der enten relaterede til dagens læselektie eller til stoffet, der blev gennemgået i modulet før.

I løbet af modulet brugte vi “Gør til vært”-featuren når elever skulle fremlægge eller forklare løsningsmetoder og eksperimenter for resten af klassen. Derudover brugte vi “Hurtigsvar”, når vi ønskede at få et indtryk af, hvordan eleverne havde forstået et begreb eller en metode eller til træning af korrekt notation og matematiske konklusioner. Vi afsluttede hvert modul med “Selvtest” eller “Hurtigsvar” hvor dagens læringsmål blev evalueret.

Læs mere her om projektet TI-Nspire CAS Navigator som redskab for synlig læring.

Konklusioner

Overordnet er vi blevet glade for Navigator som didaktisk redskab, fordi alle elever tvinges til at tage stilling, til at regne eller til at formulere sig om et matematisk emne. Hurtigsvar og selvtest er særlig gode i relation til synlig læring, fordi eleven hurtig opdager, om de har forstået begrebet og de kan se de andre elevers svar, hvilket giver grundlag for en klassediskussion om gode og mindre gode svar. Men der er også udfordringer med Navigator. Især de tekniske problemer, hvor et par elever i hver af vores klasser aldrig lykkedes at logge på, fratager dem muligheden for at deltage i den klasseaktivitet. Derudover har portfolioværktøjet i Navigator ikke vist sig at være så brugbart som vi forventede. Hertil er det for tungt at navigere i for læreren.