Cirkler og linjer i planen vha. TI-NnspireCAS – Københavns Universitet

Allerød Gymnasium

Cirkler og linjer i planen vha. TI-NnspireCAS

Selvstudie om linjer og cirkler, tangenter og skæringer 

Om Projektet

Projektet er tænkt som en kort intro til plangeometri - ca. 1moduls varighed. Eleverne skal selv arbejde sig igennem flere TI-Nspire sider, hvor de vha. skydere, små opgaver og beviser forhåbentlig får en ide om linjers ligning, cirklers ligning, skæring mellem linjer og cirkler samt cirkel tangenter. Den didaktiske ide med opgaven er, at eleverne selv skal kunne udlede og derfor bedre forstå ligningerne. Ideen med at stille spørgsmål undervejs, er at eleverne selv kan tjekke om de har forstået teorien.

Refleksioner over praksis

Eleverne, som gik i 1g i en MatA/FysA klasse, blev kort introduceret til opgaven, og ellers arbejdede de selv mens lærer fungerende som vejleder. Eleverne synes det var en sjov måde at lære matematikken på, og arbejdede meget interesseret og målrettet med siderne. Generelt var der positiv feedback, f.eks. var der en der sagde: ”før vidste jeg ikke hvordan man skulle tegne en cirkel, men det forstår jeg godt nu. Det var sjovt at finde ud af det selv”. Der er ingen tvivl om, at eleverne gerne vil arbejde med matematik på denne eksperimentelle måde, og de har efterspurgt at vi gør det oftere - men det tager meget lang tid at forberede.

En vigtig sidegevinst ved dokumentet er også, at introducere eleverne til nogle af de øvrige CAS- faciliteter TI-Nspire indeholder, så eleverne opnår forbedringer på deres generelle anvendelse af CAS i undervisningen, bl.a. ved at benytte skydere, at arbejde med noter og beregninger mm.

Konklusioner

Det er en rigtig god måde at lære eleverne flere af TI-Nspires muligheder, og lade dem selv finde frem til matematisk teori. Ideen med at lave opgaver undervejs, som de selv kunne rette fungerede perfekt, og eleverne var meget glade for det. Det kræver at der samles op efterfølgende, eftersom eleverne arbejder meget selvstændigt og eksperimentelt. Man må forvente at elevernes læring fra arbejdet med TI-Nspire siderne skal kontrolleres og systematiseres for at leve op til kravene omkring begrebsmæssig præcision og matematisk korrekt mundtlig formidling.

Bilag: