Andengradspolynomiet med TI-NspireCAS – Københavns Universitet

Allerød Gymnasium

Andengradspolynomiet med TI-NspireCAS

Om Projektet

Projektet er gennemført i en 1.g C-niveau klasse, hvor en stor del af klassen valgte at opgradere til B. Klassen blev delt i et C-niveau og et B-niveau, og eleverne skulle derfor arbejde uden lærer halvdelen af tiden. Projektet er et forsøg på at se om eleverne ved hjælp af TI-NspireCAS dokumenter med spørgeskemaer selv kunne arbejde sig frem til en forståelse af andengradspolynomiet, med fokus på konstanternes betydning for grafens forløb samt for sammenhængen mellem ligningsløsning og nulpunkter.

TNS dokumenter:
Andengradspoly konstanter 
Andengradsligning og nulpunkter 
Andengradspoly og dikriminant og grafens forløb

Refleksioner over praksis

De elever der fik TNS dokumenterne var alle elever, der skulle hæve til B-niveau. De fik et dokument i starten af et modul (90 min.) over tre moduler, og skulle så arbejde med direkte adgang til min hjælp og vejledning. De arbejdede med dokumenterne i et halvt modul, hvorefter vi fulgte op på det lærte i klasseundervisning i den anden halvdel af modulet.

Eleverne fandt det især i det første modul meget svært at skulle arbejde sig igennemdokumenterne selv. Eleverne i denne klasse var heller ikke meget vandt til at arbejde med TI-Nspire, så for mange var det en overvindelse i sig selv at skulle arbejde med CAS-værktøjet. 

I TNS dokumenterne skal grafen forskydes ved blot at trække i grenene og ikke vha. Skydere/sliders for konstanterne i forskriften - dette skal muligvis ændres, da grafen nogle gange låste sig fast.

Ved den opsamlende klasseundervisning viste det sig, at de fleste elever havde fået en god forståelse af det der blev arbejdet med i dokumenterne, så længe der blev stillet konkrete opgaver med tegnede grafer i TI-NspireCAS. Men mange havde svært ved at overføre det når jeg lavede skitser på tavlen og til generel samtale om andengradspolynomiet. Dette brugte vi derfor meget tid på.

Konklusion

For denne klasse var det svært at arbejde uden direkte lærerhjælp. Derudover var det ikke indlysende for eleverne at de egenskaber de opdagede ved at arbejde med andengradspolynomier i TI-Nspire faktisk gæller generelt for andengradspolynomier.