Intro til TI-NspireCAS i 1g

Hvordan kan TI-Nspire trænes i 1g, og hvordan kan spørgeskemafunktionen benyttes til selvtest


Allerød Gymnasium (projekt I)

Om skoleprojektet

Det overordnede tema for skoleprojektet var, at introducere 1g eleverne til mange af de forskellige muligheder der er i TI-Nspire – gerne ved hjælp af TI-Nspire dokumenter som eleverne kan arbejde med selv, og gerne med mulighed for at benytte spørgeskemafunktionen til selvtest.

Formålet med projektet var dels, at eleverne men også lærerne skulle blive klogere på hvad TI-Nspire kan.

De enkelte projekter

Regression - lineære, eksponentielle og potens

Jeg har i begge forløb arbejdet med regression og forklaringsgraden. 

Efterårsforløbet var i en Samfundsfaglig B-niveau klasse.  Her arbejdede eleverne med spørgeskemaer i TI-Nspire og formålet var at de skulle få en fornemmelse af hvad mindste kvadraters metode er og dermed hvordan TI-Nspire bestemmer bedste rette linje for LINEÆRE funktioner.

Forårsforløbet bestod i et forløb (4 moduler), hvor A-niveau eleverne gruppevis vha. et TI-Nspire dokument selv (efter en kort introduktion) selv skal arbejde sig frem til en forståelse af hvordan mindste kvadraters metode anvendes ifm. Lineære, eksponentielle og potens-regression. Herunder selv beregne bedste eksponentielle regression vha. partielle afledede.

Bilag:

Andengradspolynomiet, projekt 1 

Formålet med dette projekt var at se på et 2.gradspolynomium grafisk med TI-Nspire. Hvordan afhænger det grafiske billede af et 2.gradspolynomium af koefficienterne til x2 og x og af c? Hvilken indflydelse har diskriminantens værdi på grafen? Herudover ses på betydningen af grafens skæring med henholdsvis x- og y-akse. Kan man aflæse løsningen til ligningen ax2 +bx+c=0 direkte i koordinatsystemet?

Bilag:

Andengradspolynomiet, projekt 2 

I dette projekt arbejdede eleverne selv med tre TI-Nspire-dokumenter hvor de dels ved at forskyde andengradspolynomiets graf skulle blive opmærksomme på konstanternes betydning for grafens forløb, dels ved at sammenligne ligningsløsning og skæringspunkter skulle blive opmærksomme på, hvad det er de finder, når de løser en andengradsligning. 

Bilag:

 

Koordinatsystemet, linjer og cirkler samt tangenter til cirkler

Der er et TI-Nspire dokument med flere sider, hvor eleverne selvstændigt arbejder med linjer og cirkler. Undervejs er der spørgeskemaer med små opgaver som eleverne kan bruge til selvtest. Dokumentet kan vel benyttes som differentieret undervisning, da dygtige elever kan nå langt.

Bilag:

Konklusioner

Ideen var at eleverne kunne blive præsenteret for mange af TI-Nspires muligheder, og arbejde med matematisk teori eksperimentelt – og gerne kunne teste om de har forstået det undervejs.

Alle projekter har eleverne meldt positivt tilbage på, så vi mener det er en rigtig god ide – det tager bare meget lang tid at lave dokumenterne, så der er brug for "vidensdeling".