Begrebsindlæring med Geogebra og Moodle – Københavns Universitet

Gefion Gymnasium
1.g B

Begrebsindlæring med Geogebra og Moodle

Interaktivt materiale om klassisk geometri

Om Projektet

Projektet tager afsæt i et interaktivt materiale om klassisk geometri med quizzer i Moodle. Opgaverne er baseret på indlejrede Geogebraark, hvor elevens svar skal være en geometrisk konstruktion. Moodle bruges til at opsamle elevernes resultater og giver læreren et overblik over hvilke elever der har svært ved hvilke opgaver. Desuden kan andre opgavetyper fra Moodle’s quizmodul bruges i samspil med de geometriske opgaver, f.eks. til at teste om eleverne har forstået, hvorfor deres konstruktion fungerer. Materialet er et forsøg på at lave (delvist) læreruafhængigt undervisningsmateriale til begrebsindlæring. Målet med arbejdsarket er, at eleverne opnår indsigt i klassisk aksiomatisk opbygning af matematik gennem erfaring med geometrisk konstruktion. Desuden er målet at eleverne opnår en robust forståelse af grundlæggende begreber inden for klassisk geometri højde, median, vinkelhalveringslinje, midtnormal, omskreven cirkel og indskreven cirkel. Endelig vil forløbet give en god introduktion til hvordan man benytter Geogebra til geometri.

Materialet kan benyttes i 12 moduler i 1g på både A, B og C niveau og kræver ingen særlige forudsætninger hos eleverne. Læreren skal have kendskab til euklidisk geometri.

Refleksioner over praksis

Der var god aktivitet i de klasser som afprøvede materialet. Det fremgik af evalueringerne, at eleverne finder det interessant og godt kan lide at arbejde interaktivt med geometrien. Til gengæld var de frustrerede over tekniske problemer, der bla. skyldes, at det anvendte Geogebra Moodle plugin stadig er ret nyt, og derfor indeholder nogle bugs. Hvor mange tekniske problemer man oplever afhænger af hvilket styresystem (OS X, Windows, Linux) og hvilken browser (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer) man bruger. Materialet fungerer umiddelbart bedst med Chrome browseren.

Evalueringerne peger også på at det er nødvendigt med flere hints eller nemmere opgaver. Computerværktøjet er i denne sammenhæng ikke en “black box” der spytter et svar ud til eleverne. Eleverne skal selv, ved håndkraft, konstruere deres svar, og løsning af opgaven kan ikke umiddelbart automatiseres som f.eks. ved trekantsberegneren.

Konklusioner

Materialet fungerer godt i forhold til aktivering af eleverne og til at indlære geometriske begreber. Hvis man skal lave læreruafhængig begrebsindlæring (virtuel begrebsindlæring) er det vores erfaring, at det nødvendig med meget små “indlæringstrin”. Det er svært at finde balancen mellem at hjælpe for meget og for lidt. Hvis man gør opgaverne for nemme, vil de gode elever ikke få samme succesoplevelse ved at løse opgaverne, og hvis opgaverne bliver for svære, vil mange elever gå i stå og blive frustrerede. Løsningen er formentlig at tilføje hints på en hensigtsmæssig måde, men desværre fik vi ikke Moodle/Geogebra kombinationen til at fungere så godt som håbet på dette område. Det udviklede undervisningsmateriale fungerer derfor bedst, når der er en lærer tilstede til at hjælpe eleverne, og samle op på pointerne undervejs.