CAS-integreret undervisningsmateriale – Københavns Universitet

Gefion Gymnasium
2.g B 

CAS-integreret undervisningsmateriale

Mapleark om differential og integralregning

Om Projektet

Formålet med denne del af skoleprojektet har været at udvikle nye undervisningsmaterialer i Maple, som eleverne har arbejdet med gennem træningsorienterede læringsaktiviter. Stofområdet har været differential og integralregning på bniveau. Infinitesimalregningen er det emne på b-niveau, der kræver størst abstraktionsniveau hos eleverne og vores undervisningsmateriale er udviklet til at støtte denne læring, blandt andet ved at udforme Maplearkene så de er stilladserende omkring elevernes læringsproces. Derfor er øvelserne i Maple omgivet af forklarende lærebogstekst og links til små videolektioner. Motivationen for at arbejde med elevaktivering og træningsaktiviteter er helt indlysende. Det er som regel når eleverne arbejder selvstændigt med et matematisk problem at den største læring finder sted. [Hent de to Maple-ark i en samlet zip-fil]

Refleksioner over praksis

Teknisk set fungerer maplematerialet helt efter planen. Eleverne arbejder i forvejen i Maple, så der er ingen tekniske udfordringer forbundet med afholdelse af moduler, der er knyttet an til materialet.

En interessant iagttagelse er, at eleverne generelt godt kan arbejde med at træne færdigheder uden lærerstøtte f.eks. differentiere og integrere simple funktioner mens mere abstraktionstunge opgaver f.eks. forståelse af tangenthældningen som grænseværdien for sekanthældningen er langt sværere for dem at arbejde med, til trods for interaktive grafer med skydere. Her lader det til at læringen i højere grad foregår gennem verbal interaktion lærer og elev imellem, og her kræver det altså at læreren supplerer f.eks. med en tavlegennemgang.

Eleverne er rigtig positive over for automatiseret respons, men Maple mangler muligheden for at lede eleven på rette vej, når denne svarer forkert. Vi fik en del feedback på selve layoutet i maplefilerne, som de fleste elever fandt uoverskueligt og lidt tungt at arbejde med.

Konklusioner

Generelt har vores nyudviklede undervisningsmateriale langt hen ad vejen fungeret efter hensigten. Eleverne bliver aktiveret og den integrerede lærebogstekst og links til videolektioner betyder at eleverne ikke kører fast. På baggrund af de evalueringer vi har fået fra eleverne, har vi dog tilrettet materialet, så det samles i en pakke i Maple, hvilket gør layoutet mere overskueligt. Vores samlede konklusion er at Mapleark er særdeles velegnede til træning af regnefærdigheder, men at der samtidig ligger en stor udfordring i at udvikle læreruafhængige undervisningsmaterialer til reel begrebsindlæring.