CAS-værktøjer som medium for begrebsunderstøttende og færdighedstrænende undervisning

Gefion Gymnasium


Om Skoleprojektet

Formål
Vi har undersøgt CASværktøjer som medium for begrebsunderstøttende og færdighedstrænende undervisning. Vores to fokuspunkter er

  • Quizspørgsmål hvor der gives øjeblikkelig feedback til træning af færdigheder i differentialregning og integralregning.
  • Interaktive grafiske illustrationer til at understøtte begrebsindlæring

De enkelte projekter

Emne og artefakter 
Vi har udarbejdet CAS baserede undervisningsmateriale inden for emnerne

Arbejdsarkene er delt og løbende forbedret, den nyeste version er tilgængelig på vores fælles IT platform (Lectio). Arbejdsarkene er i videst muligt omfang selvforklarende for eleverne. Det er altså tanken, at eleverne kan arbejde med arbejdsarkene i virtuelle moduler / hjemmearbejde / lektier / faglig fordybelse uden at læreren er til stede. Dette er til dels motiveret af de effektiviseringer, der skal gennemføres i gymnasiesektoren. I slutningen af hvert arbejdsark har eleverne mulighed for at give feedback via et link.

Resultater

Eleverne bliver godt aktiveret af de interaktive quizzer, og de får regnet mange opgaver. De får trænet deres færdigheder og bliver faktisk også gode til det, de træner. Der er nogle tekniske udfordringer, som gør at den praktiske implementering af quizzer skal forbedres. Dette vil vi gøre ved at udvikle en samlet ‘pakke’ med opgaver, der kan hentes ind ligesom "Gym" pakken i Maple.

De interaktive illustrationer fungerer kun med en lærer/video, der viser eleverne, hvad der skal undersøges og som forklarer sammenhængen med formler. Dette vil vi fremadrettet gøre i Javascript med JSX Graph og implementere det på en selvstændig hjemmeside.

Konklusioner

Vores samlede konklusion er at selvrettende opgaver er særdeles velegnede til træning af regnefærdigheder, men at der samtidig ligger en stor udfordring i at udvikle læreruafhængige undervisningsmateriale til reel begrebsindlæring. Det udviklede undervisningsmateriale fungerer derfor bedst, når der er en lærer tilstede til at hjælpe eleverne, og samle op på pointerne undervejs. Særligt i forbindelse med begrebsindlæring CASbaseret eller ej er det således en vigtig pointe at lærerens interaktion med eleverne har stor betydning.