Rumgeometri i Geogebra – Københavns Universitet

Allerød Gymnasium

Rumgeometri i Geogebra 

Visualisering 

Om projektet

Hold: 3G matematik A opgraderingshold (24 elever fra 5 forskellige klasser). Der er relativ mange svage elever på dette hold i forhold til andre A opgraderingshold jeg tidligere har haft.

Motivation: De seneste par år har jeg kørt nogle forskellige TINspire aktiviteter med nogle af mine matematik B hold. Min erfaring med disse projekter var at de som regel ikke øgede elevernes matematiske forståelse. Det var som om forståelsen druknede i ”programmeringsmæssige” detaljer. Eleverne opfattede ”det at få TINspire til at gøre ditte og hint” som den primære opgave, og ænsede derfor knap den bagvedliggende matematik. 

Jeg har prøvet at lave et projekt hvor de program-tekniske aspekter ikke overskygger matematikken. Dertil er Geogebra velegnet fordi Geogebras geometri brugerflade er meget brugervenligt i forhold til f.eks. TINspire.

Refleksioner over praksis

Projektet bestod i at lade eleverne lave en række små øvelser og opgaver ”drypvis” i de forskellige moduler. F.eks. gav jeg på tavlen en kort introduktion til definitionen af krydsprodukt og satte derefter eleverne til at tegne to givne vektorer og deres krydsprodukt i Geogebra. De skulle derefter forsøge at gennemskue krydsproduktets geometriske egenskab ved at 'vende og dreje' i Geogebra. Et andet eksempel på nogle småopgaver er vedlag bilag 'Geogebra-visualisering-1.pdf'.

Fordele: Mit indtryk er at visualiseringen af rumgeometri i Geogebra har fungeret udmærket og at det sandsynligvis har hjulpet eleverne. Jeg er overordnet ked af hvis brug af computer fratager eleverne lysten til selv at tegne i hånden, men ved fra andre år at elever har meget svært ved at tegne i 3D. I dette forløb syntes eleverne at det var sjovt at lege med tingene i Geogebra, og det er selvfølgelig et stort plus.

Ulemper: Ved at bruge Geogebra måtte jeg introducere endnu en computerbaseret platform. Det er selvfølgelig irriterende for eleverne med for mange forskellige programmer. En anden ulempe er at det tager en del tid for eleverne at lave øvelserne på computeren. Jeg er endnu ikke sikker på om eleverne kan overføre den erfaring de får med øvelserne til egentlig matematisk tænkning. Jeg kunne f.eks. konstatere at næsten ingen af eleverne kunne huske at krydsproduktet mellem a og b stod vinkelret på a og b da vi skulle bruge det et par moduler efter ovennævnte øvelse.

Konklusioner

Jeg tror fordelene ved CAS i netop dette forløb alt andet lige har overskygget ulemperne. Jeg ved dog ikke om eleverne har fået en bedre rumlig forståelse for 3D vektorregning end mine hold fra tidligere år.

Bilag