Flipped classroom – Københavns Universitet

Allerød Gymnasium

Flipped classroom

Selvproducerede videoer med emnet funktioner i 1.g

Om projektet

Når man i 2.g og 3.g underviser i de emner der bygger på funktionsbegrebet (differential- og integralregning for eksempel) oplever man ofte at selv dygtige elever ikke helt har fået fat på de elementære begreber indlært i 1.g. Det drejer sig blandt andet om skrivemåden f(x) og brugen af denne skrivemåde i opgaver hvor f.eks. f(5) skal bestemmes eller ligninger som f(x)=10 eller f(k-2) = 2k skal løses. Det kan også være noget med bestemmelse af grundmængde eller definitionsmængde i forbindelse med undersøgelse af funktioner eller i 3.g når man skal behandle differentialligninger. Jeg tænkte derfor at det kunne være spændende at undersøge om denne indlæring i 1.g kunne effektiviseres og bedre forståelse kunne opnås på lidt længere sigt.

Refleksioner over praksis

Derfor besluttede jeg at prøve teknikken med videofremstilling med den ene af mine to 1.gklasser, nemlig 1.r.

Formålet var udelukkende at undersøge om disse små ”self-made” videoer kunne være med til at lette forståelsen i de elementære emner omkring funktioner, definitions- og værdimængde og monotoniforhold. Ville eleverne evaluere denne indsats på samme positive måde som de gjorde på 3.g-holdet?

Jeg brugte også her ”Screencast-o-matic” kombineret med Drawboard og TI’Inspire. [Se Rapport over forårsforløbet incl. logbog.pdf]

Konklusioner

Der var ingen tvivl om at videoerne gav god mening - også på et 1.g hold. Både videoerne med bestemmelse af definitions- og værdimængde, samt videoerne om praktisk brug af TI’Inspire, blev af eleverne evalueret ganske positivt. Det at stoffet bliver forklaret næsten ligesom i timen og det at eleven kan spole frem og tilbage og eventuelt se videoen igen, giver en oplevelse af at læreren er til stede mens man forbereder sig. En anden væsentlig del af min egen positive vurdering af forløbet,
er at det er med til at give variation i undervisningen. Ud over det konkrete faglige udbytte er der oveni den gevinst, at videoer med læreren giver en yderligere variation i det pædagogiske.