Lav en quiz om grafen for den afledede funktion – Københavns Universitet

Nærum Gymnasium

Lav en quiz om grafen for den afledede funktion

Om projektet

Projekt om betydningen af den afledede funktion set i forhold til funktionen f(x). 2w (Biotek) er en klasse med 27 stærkt engagerede elever, alle med matematik A. Projektbeskrivelsen (Se: Quiz om grafen for den afledede funktion.mw) blev lagt på 1. modul og gennemgået som introduktion. Forløbet blev afviklet over 3 moduler, samt et senere modul hvor Quizzen blev afprøvet på eleverne i 2y MA. Projektet mundede ud i 2 former elevprodukter: Maple dokumenter der benyttes som elektronisk quiz til individuel løsning, samt posters med grafer, der er benyttet som holdøvelse.

Projektets kerne og højeste didaktiske niveau er at kunne forestille sig - ved brug af CAS simulering- mulige og velbegrundede grafer for den afledede funktion. Ud fra en viden om begrebet f ’ og monotoniforhold for f, samt forestillingsevne om hvorledes andre grafer kan ”snyde” quizdeltagere, opnås forhåbentlig langtrækkende læring om emnet.

Formidlingsaspektet i undervisningen er ligeledes af afgørende betydning.

Refleksioner over praksis

Målet var, at eleverne dels skulle prøve sig frem med grafer i Maple tæt på grafer for afledede funktioner, og dels skulle analysere grafer for den afledede funktion f ’ ud fra grafen for f. Herefter skulle de i grupper udarbejde en quiz med disse plots og efterfølgende i grupper løse en quiz fra en anden gruppe.

Målet med elevernes arbejde i Maple var, at de dels skulle få en erfaring med at visualisere funktioners væksthastighed og dels øve den tosidede formidling, der ligger i at præsentere quizzen og vejlede deltagere. Læringsmålene blev nået, i matematik fik eleverne øvet brug af simulering i CAS i forbindelse med differentialregning, brugt CAS som trial and error værktøj og fundet løsninger til at lave plots og til at udarbejde en matematisk quiz elektronisk. (Se: Elevbesvarelse 1.mw) . Endvidere fik eleverne mulighed for at koble CAS løsninger til poster præsentationer og præsentere dem for målgruppen. (Se: Gruppebesvarelse 1.mw) . Næste skridt vil være at lave quizzen interaktiv ved brug af Maples components.

Konklusioner

Sammenfattende kan det konkluderes, at CAS/Maple er et velfungerende redskab til at simulere og visualisere matematiske sammenhænge og funktioner. Ved både at lave en elektronisk quiz og en poster fik eleverne kombineret CAS’ mulighed for simulering af grafer i plots med den større gruppepræstation som en poster giver. Efterfølgende har eleverne vist særdeles kompetent og robust forståelse og anvendelse af forholdet mellem grafer for f og f ’. CAS er således velegnet til både den individuelle læringsproces og til gruppeorienteret læring.