Parallelle Programmer – Københavns Universitet

Nærum Gymnasium

Parallelle Programmer

Hvad gør Nspire, hvad gør Geogebra, hvad gør hjernen?

Om projektet

I dette forløb har eleverne arbejdet med funktioner og differentialregning. Computerprogrammer (CAS) som Nspire og Geogebra kan gøre en del af dette arbejde nemt. Men problemet er, at eksamenstype opgaveregning med CAS-programmerne kan tage fokus fra matematikforståelsen, og at eleverne ikke har lært muligheder og begrænsninger for programmerne. Forløbet kommer til at foregå med 2zMA en velfungerende klasse med matematik på A-niveau. De kunne dog have godt af at træne problemløsning ved brug af kammarat-feedback. 

Projektet kommer til at tage udgangspunkt i differentialregning. I introduktionsfasen kommer der til dels at være klassisk undervisning med blyant og papir. Eleverne kender til funktionsbegrebet og har god erfaring med Nspire og Geogebra og forskellige funktionstyper. Det nye for eleverne kommer igennem begreberne funktionstilvækst, sekant, differenskvotient, differentialkvotient og tangent. Eleverne arbejder struktureret med gruppeøvelser, hvor eleverne først i par løser en opgave enten med Geogebra eller Nspire med enten et grafisk eller analytisk fokus.

Derefter bliver parret med en elev, der har brugt det andet program og de udfører den anden elevs opgave med denne elevs vejledning. Eleverne arbejder således med den grundlæggende del af differentialregning. [Se Ugeseddel 4.2 Geogebra-Nspire]

Refleksioner over praksis

Forløbet kom lidt spændende fra start, da der i periodens opstart var en del afbrudt undervisning på grund af diverse udefrakommende begivenheder. Jeg fik desværre ikke brugt deres konkrete værktøjer, så meget som ønsket og derfor fik jeg ikke helt nået mit mål.

Men Eleverne har generelt haft let ved differentialregning og i forbindelse med elev-lærer samtaler gav eleverne udtryk for, at de havde fået ”god fod” på differentialregning, når det drejer sig om differentialregning (forståelse af tangenter og monotoni).

Men udfordringen var i forbindelse med den videre udvikling af differentialregning med optimering. Det vil sige, at eleverne har brugt CAS-delen til den vertikale forståelse af differentialregning, men træningen af den horisontale del kan bruge mere træning.

Slut evalueringen kommer i forbindelse med en temaopgave, hvor eleverne har en række dele med og hvor de netop kan bruge deres CAS-erfaringer til at belyse de enkelte dele.

Konklusioner

  • Begrebsforståelse kunne styrkes ved at de eksempelvis skulle tegne CAS opgaven på papir. 
  • Elevernes håndværksmæssige kunnen i Nspire og Geogebra blev styrket.
  • Elevernes almindelige forståelse af opstilling af modeller kan styrkes yderligere.
  • Værktøjerne kan implementeres endnu mere og gøres til en del af klassen fortælling.
  • I forbindelse med projektet har jeg også lavet screencast som instruktion, hvilket har haft en god modtagelse for eleverne. (pausefunktionen er god i forbindelse med indlæring)