Dobbeltspalten og det optiske gitter – Københavns Universitet

Nærum Gymnasium

Dobbeltspalten og det optiske gitter

Om projektet

Eleverne skal producere en animation der viser det optiske signal forskellige steder pa en skærm bag en dobbeltspalte. De faglige mål er 

  • håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold

  • demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling [se Dobbeltspalten oplæg.mw]

Refleksioner over praksis

Klassen har mange 10-tals-elever og er meget ambitiøs. De gik i gang med opgaven med krum hals, men skulle have meget hjælp til alle mulige problemer, så som skalering og syntaksfejl. Stor var glæden, da animationerne begyndte at virke. Men det var svært at forklare, hvad de viste. To elever brugte nogle fysiktimer på at lave en video med forklaringen. Man kan sammenligne med den første video.

Kun få elever fik selv udarbejdet den tilsvarende animation af signalet bag det optiske gitter. Målet at give en større forståelse af det optiske gitter blev ikke nået, eleverne synes at udledningen i bogen er bedre - men de forstår at bølgerne skal svinge i takt for at give konstruktiv interferens.

Konklusioner

Projektet blev mere tidskrævende end læreren regnede med.

Det viste sig, at det læreren forstår ved at give en forklaring, er noget helt andet, end det eleverne forstår ved en forklaring.