Boksplotsimulering – Københavns Universitet

Nærum Gymnasium

Boksplotsimulering

Aktiviteter der træner fortolkning af boksplot med IT

Om projektet

Motivation til og baggrundsovervejelser

Et stærkt motiv for at vælge at lave specielt forløb om boksplot er, at jeg som skriftlig censor igennem de seneste ca 5 år har set, at det at rette opgaverne om boksplot kan kræve lidt mere tid end de andre opgaver.
Eleverne formulerer deres vurderinger meget forskelligt og med mere eller mindre grad af opfyldelse af de faglige mål. I starten undrede jeg mig over at en sådan forholdsvis simpel matematisk model, kan være så svær at arbejde med for eleverne, og dermed også for den kritiske rettelse.

Refleksioner over praksis

Aktiviteten – Forudgående refleksioner

For at gøre noget ved det, er det så spørgsmålet: Hvilke måder vi kan stille udfordringerne op på, sådan at det afstedkommer en aktivitet, der styrker de faglige mål?

I det vedlagte er konkrete skridt beskrevet. Det eleverne skal kunne i denne sammenhæng er altså at vurdere modellen kvalitativt og kvantitativt i et matematiske sprog og oversætte til et mere hverdagsagtigt.

Eleverne skal altså bruge IT - værktøjet her med det formål, uden at selve værktøjet optager unødig opmærksomhed.

Eleverne er på forhånd blevet udstyret med begreberne, ved at de har lavet boksplot på ikke grupperede små observationssæt i hånden og så lidt med Geogebra.

Konklusioner

Observationer fra klasserne

’Er det her skrevet rigtigt’? , ’Hvor er knappen?’, ’skal jeg helt selv gøre det her på min egen computer?’, ’Er det her den rigtige konklusion ?’, ’Hvad er interkvartilspredning og variationsbredde?’, ’Hvad begrunder det her?’.

Eleverne opdager at de hver har deres egen individuelle simulation og så stiger aktivitetsniveauet. Eleverne synes at have den oplevelse at de ikke har lært at bruge computer, men har ’øvet boksplot’. Flere boksplot til hver i sær viser sig at være godt til at få nye eksempler på boksplot. Det gav anledning til diskussioner og gennemgang.

Konklusioner

Opgaven tog længere tid end planlagt. Kvalitative og kvantitative sammenligninger vendtes og fattedes i korthed. Modellering og formidlingen berørtes, blev udfordret og samlet op på flere taxonomiske niveauer.

Projektet her rejser spørgsmålene om forholdet mellem hvilke aktiviteter og typer af adfærd der støtter kompetencemålene. Forløbet kan betragtes som et, adfærdsfremmende interaktionsdesign. Designet afprøves med undersøgelse af brugerens følgende adfærd. Konklusioner om adfærden er i denne sammenhæng en synliggørelse af læringsmålene.

Bilag

Uddybende beskrivelser.zip