CAS til understøttelse af begrebsforståelse i matematik

Nærum Gymnasium 2015-16


Om Skoleprojektet

Fra Nærum Gymnasium har der været 6 deltagere (ud af skolens 21 matematiklærere) i 2015-2016. Deltagelsen i DASG-projektet har været understøttet af NAG’s team arbejde, således at de 6 deltagere har udgjort et team i indeværende skoleår.

Det fælles didaktiske fokus har været CAS til understøttelse af begrebsindlæring/begrebsforståelse. Det har altså ikke haft fokus på løsning af eksamensopgaver med CAS, men på forløb, hvor CAS kan bruges til at øge elevernes forståelse af de matematiske begreber. Dette fokus er valgt ud fra lærernes vurdering af faggruppens didaktiske behov. Da de 6 involverede lærere har haft matematikhold på meget forskellige niveauer og klassetrin har en del af projekterne været individuelle eller samarbejde mellem to deltagere.

De enkelte projekter

En oversigt i tabelform over de 10 projekter fås under dette link: Oversigt over DASG-NAG 2015-2016

Indenfor grundlæggende graf og funktionsforståelse har der været arbejdet med:

  • Lineære ligninger. Rette linier. 

Indenfor deskriptiv statistik har der været arbejdet med:

Indenfor differential- og integralregning har der været arbejdet med:

Indenfor vektorer i 2D og 3D:

Emner af tværfaglig karakter:

Konklusioner

Selvom de enkelte projekter har været individuelle eller samarbejde mellem to lærere, har forløbet med løbende møder med coachen og interne teammøder givet gode frugtbare didaktiske diskussioner med plads til refleksion over og udvikling af egen praksis. Det har også været en anledning til at presse egne IT kompetencer og prøve noget af, som en senere didaktisk overvejelse somme tider førte til at eleverne ikke blev udsat for det pågældende element. De udviklede projekter vil blive præsenteret for resten af matematikgruppen ved et møde senere i 2016.