Oneliners for de anvendte TI-Nspire-filer og Word-dokumenter

I det følgende beskrives undervisningsforløbets opbygning og de anvendte TI-Nspire-filer præsenteres hver med ca. en linje tekst.

> Hent alle ni bilags-filer (zip-fil)

1.modul

Sum af vektorer og multiplikation af vektor med tal

Fil 1. Vektorsum 3 med parallelforskydning.tns
Leder eleverne til interaktivt at opdage de simple regler for koordinatberegningen af sum og differens for to vektorer ud fra selvvalgte vektorer.

Fil 2. Multiplikation af vektor med tal 1.tns
Her opdager eleverne at multiplikation af en vektor med et tal skalerer vektorens længde med tallet og bevarer retningen. De finder også koordinatrepræsentationen resultatet.

Fil 3. Vektorræs CU.docx
Eleverne simulerer et racerløb på ternet papir

2. modul

Regneregler og lidt beviser 
Der repeteres fra 1. modul og vi overvejer hvilke regneregler der gælder for vektorer.

Fil 4. Længden af en vektor fra koordinater.tns
Eleverne indser at vektorer ”bare” er en ”retvinklet trekant” og hvordan man beregner længden af den

Fil 5. Vektorkanoner CU.docx
Eleverne får igen lov at lege lidt med anvendelsen af vektorer. Her hånd-på-papir-simulation af projektilbaner

3. modul

Introduktion til skalarproduktet 
Skalarproduktet defineres og derefter arbejdes med filerne:

Fil 6. Skalarprodukt af a med sig selv version 2.tns
-hvor eleverne indser at længdeberegningen fra sidste modul kan klares af skalarproduktet også

Fil 7. Fortegn og nulpunkt for skalarproduktet.tns
-hvor eleverne opdager, at skalarproduktet giver 0 når vektorerne er ortogonale.
Herefter opgaver på papir.

4. modul

Skalarproduktet fortsat -”guldformlen” 
Ved at arbejde med de to filer 

Fil 8. Skalarprodukt sammenhæng med længde.tns og
Fil 9. Skalarpdodukt sammenhæng med vinkel.tns
opdager eleverne - ved at udnytte IT-Nspires dataopsamlingsfacilitet- på gammeldags fysikrapportmaner, hvordan skalarproduktet hænger sammen med hhv. længden af vektorerne og vinklen mellem dem.


> Hent alle ni bilags-filer (zip-fil)