Christianshavns Gymnasium,
Mette Kraaer, 2017

Logik og programmering

Om logiske operatorer og syllogismer samt simpel programmering i Maple.

Om Projektet

Min tanke med projektet var at give eleverne mulighed for at prøve at programmere i Maple, som er det matematikprogram, de allerede kender.

Forløbet blev gennemført i en 2.g-klasse, som har matematik A og derudover fysik B og kemi eller bioteknologi.

Der er mange elever i klassen, som er interesserede i matematik, og som nok vil uddanne sig inden for naturvidenskab. Derfor ville jeg gerne præsentere emner fra datalogi for eleverne, da nogle af dem måske kunne have interesse for det.

Refleksioner over praksis

Forløbet blev af forskellige årsager kortere, end jeg egentlig havde planlagt. Det var heller ikke hele klassen, der kom til at arbejde med programmering, som jeg oprindelig havde tænkt.

Eleverne arbejdede i grupper, dels med materiale om logik (et uddrag fra På søndagstur i den logiske have), som alle grupperne tog udgangspunkt i, og dels et emne, som kun én gruppe beskæftigede sig med. Tanken var, at alle elever skulle have en fælles grundlæggende viden og forståelse af emnet logik, og med det som udgangspunkt arbejde med deres individuelle emne. Det emne, som grupperne hver især beskæftigede sig med, fremlagde hver gruppe sidst i forløbet for resten af klassen.

Emnerne var: Aristoteles, syllogismer og mængder, bevisførelse, kvantorer, binære tal, digitalelektronik, programmering i Maple og Lewis Carroll og Alice i Eventyrland.

Grupperne fik udleveret materiale om deres emner. Hver gruppe afleverede én rapport om logik, som hele klassen arbejdede med. Indholdet i denne rapport kan muligvis blive udgangspunkt for et mundtligt eksamensspørgsmål. Derudover afleverede hver gruppe en disposition til sit oplæg for klassen.

Konklusioner

Da jeg evaluerede forløbet med klassen, fortalte jeg om min oprindelige tanke, der havde været, at alle grupperne skulle have arbejdet med programmering. Jeg spurgte, om de kunne tænke sig, at vi tog emnet op på et senere tidspunkt, hvor alle fik mulighed for det. Det var der ikke rigtig stemning for, men eleverne var generelt glade for at have arbejdet med emnet logik, og de emner, som grupperne i øvrigt havde arbejdet med. Det overraskede mig lidt, at der ikke var større begejstring for at prøve at programmere i en klasse med en meget naturvidenskabelig profil, så det er nok ikke noget, vi vil arbejde mere med.

Måske vil vi arbejde lidt mere med emnet logik eller binære tal, da disse emner vakte større interesse hos eleverne og forløbet blev kortere, end jeg oprindelig havde tænkt.

Hent: