Rikke Haastrup, Køge Handelsskole 

Kombinatorik og sandsynligheder

Om Projektet

Idéen til projektet kommer fra tidligere erfaringer, hvor jeg har gennemført et forløb om kombinatorik og sandsynligheder på andet år som optakt til binomialfordelingen. Kombinatorik er ikke kernestof på de gymnasiale uddannelser, men et godt supplerende stof enten på første år eller som optakt til binomialfordeling på andet år.

I de tidligere forløb oplevede jeg, at flere elever betragtede emnet som et "pusterum" fra den traditionelle undervisning, og eleverne kunne trække på viden fra folkeskolen. Desuden blev elever, der ikke normalt var aktive i undervisningen, pludseligt meget aktive - særligt nogle drenge.

Udfordringen ved at undervise i emnet var, at elevernes tilgang til problemstillingerne var meget forskellig. Nogle elever løste intuitivt meget komplicerede opgaver, og formler var nærmest en hæmsko, mens andre hurtigt fik brug for struktur og formler. Derfor er fokus i projektet på undervisningsdifferentiering.

Refleksioner over praksis

Forløbet blev afprøvet som første forløb for et tilvalgshold i matematik B på andet år som optakt til binomialfordelingen. Forløbet tager udgangspunkt i fire arbejdsark:

- med opgaver suppleret med teori fra plus2hhx.systime.dk. Eleverne anvendte Geogebra til beregninger.

Helt overordnet gik forløbet fint, og jf. elevernes evaluering (se Logbog og evaluering.docx) oplevede de både, at de lærte noget, og at der blevet taget højde for deres forskellige faglige niveau samt tilgang til fagområdet.

Det lykkedes dog kun at inddele eleverne i to grupper. Ingen elever ønskede at være i gruppen for elever, som synes, emnet er meget svært. Og eftersom jeg ikke havde haft en eneste af eleverne på første år, var det svært for mig at identificere de elever, som med fordel kunne have været i denne gruppe med særlig tæt kontakt til underviser.

Også da eleverne skulle arbejde med afleveringsopgaverne, var det svært for nogle elever at acceptere niveaufordelingen. Alle gav sig i kast med de sværeste opgaver. Jeg måtte her gøre klart, at det var langt bedre at kunne løse nogle lettere opgaver selv, end at skulle have meget hjælp til nogle sværere opgaver.

Konklusioner

Jeg vil afgjort køre forløbet igen, men forløbet skal ligge på et senere tidspunkt, hvor jeg bedre vil være i stand til at hjælpe eleverne med at blive inddelt i de rigtige grupper.
Geogebra CAS fungerer fint, men kommandoerne bør introduceres i slutningen af andet modul for de metodiske elever. Det bliver for stor en mundfuld for disse elever at introducere både kommandoer i Geogebra og sandsynligheder i samme modul.