Vera Kristensen, Fjerritslev Gymnasium
1.g

Introduktion til ligningsløsning og lineære funktioner

Anvendelse af Maple for at øge forståelsen af ligningsløsning samt de grafiske aspekter af dette, når der arbejdes med lineære funktioner.     

Om Projektet

Problemformulering: Målet for dette projekt er at anvende Maple til at forøge elevernes forståelse af ligningsløsning såvel algebraisk som grafisk. Dette gøres via værktøjer som Clickabla Math og Explore i Maple. Desuden indgår grafforståelse for lineære funktioner, dvs. a og b’s betydning for grafenes udseende og skæring imellem grafer. Her vil grafisk aflæsning af skæringspunkter blive anvendt til at støtte elevernes algebraiske løsninger af ligningssystemer.

Udgangspunktet for dette projekt er at øge 1g’ers forståelse af ligningsløsning og inddrage det grafiske perspektiv for lineære funktioner. Her er det vigtigt at anvende Maple på en sådan måde, at programmet støtter elevernes forudgående viden, mens eleverne også bliver aktiverede. Selve projektet ligger op til et videre arbejde med ligningsløsning med andre funktionstyper end netop lineære funktioner, men i første omgang er projektet indsnævret til kun at inddrage de lineære funktioner.

At det er Maple, der anvendes, skyldes, at det er det værktøj, der er valgt som CAS-værktøj på vores uddannelsesinstitution. Desuden faldt valget på ligningsløsning, da det ofte er en udfordring for 1g’ere at løse ligninger. Desuden er der en stor tendens hos eleverne til at bruge solve-funktionen i Maple og dermed ”glemme” ligningsløsning. Derfor ville det være oplagt at finde et alternativ til denne funktion, som øger elevernes forståelse af ligningsløsning.

Forløbet dækker i alt over 15 moduler, hvoraf der blev brugt et modul på introduktion af Maple, og herefter blev Maple-dokumenterne brugt i seks af modulerne. Se det udspecificeret forløb her (Word). Download de anvendte Maple-dopkumenter her (zip).

Konklusioner/Refleksioner over praksis

Det var en udfordring at forløbet blev afprøvet på 1g’er i grundforløbet, og Maple derfor var fremmed for eleverne. Dette var selvsagt en ekstra udfordring, dog er mange af eleverne blevet glade for programmet i forløbet. Se evaluering her.

Opgaverne er efter afprøvning og evaluering blevet rettet til, og de er derfor ikke afprøvet i den form, som de er lagt frem i her. Undervejs i projektet er jeg blevet opmærksom på flere ting ved Maple, som kan forvirre en ny bruger. Derfor kunne man overveje andre værktøjer som eksempelvis GeoGebra til 1g. Dog har det ikke været muligt at afprøve dette inden for tidsrammen.

Maple-arkene er tænkt som et supplement til almindelig tavleundervisning og opgaveløsning. Desuden er det vigtigt at introducere dokumenterne og de funktioner, der anvendes, ellers vil eleverne blot opleve anvendelsen af Maple som forvirrende frem for støttende.