Afsluttede projekter 2016

Afrapporteringer fra tilendebragte CMU-projekter fra 2016 (nyeste øverst). 
Se også [Afsluttede skoleprojekter] og [Projekter fra 2015].