Casper Dahl Rasmussen, Gammel Hellerup Gymnasium, 2015
Klasse 2w

Funktionsoversigt

Funktionstyper og sammenhænge – et overblik

Om projektet

Projektet går ud på at skabe et overblik over de forskellige funktionstyper og begreber inden for sammenhænge vha. mængdelære … se princippet i følgende eksempel:

Projektet er gennemført i 2w – en biotek-klasse med matematik på A-niveau. Klassen har fra første dag i 1g brugt Maple og GeoGebra og er derfor godt kendte med programmerne og deres forskellige muligheder. Da projektet blev gennemført (efteråret i 2.g) havde klassen haft om lineære og eksponentielle funktioner, logaritmer, potensfunktioner og polynomier, og begreberne proportionalitet og omvendt proportionalitet, hvilket afspejles i materialet (se oversigter).

Følgende filer er vigtige for projektet:

De didaktiske overvejelser bag projektet

  • At arbejde på en for de fleste elever ny (og overraskende svær!) måde vha. mængdelære og derigennem give dem bedre forståelse og overblik
  • At arbejde undersøgende vha. Maple Explore og skydere i GeoGebra
  • At afslutte projektet med en fælles oversigt, som eleverne får glæde af som opslagsværk

Refleksioner over praksis

Traditionelt kæmper mange elever med at få overblik over de forskellige funktionstyper, og specielt de forskellige parametre (der alle kaldes a, b og c og lign.) og deres betydning for funktionerne. Her kan mængdelære hjælpe ved at visualisere de forskellige funktionstyper og sammenhængene, og på den måde får eleverne en ramme at hænge det undersøgende arbejde med de forskellige parametres betydning op på.

Konklusioner

Projektet fungerede fint i 2.g og kom til at fungere som afsæt for den næste funktionstype (trigonometriske funktioner), som klassen skulle arbejde med. Og projektet er nu ”open end” forstået på den måde, at vi i klassen vil bruge det som udgangspunkt for de nye funktionstyper vi skal have i 3.g.

Men netop fordi projektet skaber en ramme for introduktion til nye funktioner (sætter dem i relation til de allerede kendte) vil jeg næste gang bruge projektet i slutningen af 1.g i en mere overskuelig udgave med lidt færre funktionstyper.