Jeanette Axelsen, Vordingborg Gymnasium, 2015
2.g

Chi-i-anden-test med TI-Nspire

Pilotprojekt (se 1.Kommmentar.docx)

Om Projektet

Valg af emne faldt på Bekræftende statistik i 2.g. Forud var gået et forløb i deskriptiv statistik i 1. g og det lå før et forløb om binomialfordelingen i 3. g. Emnet blev valgt ud fra et ønske om at bruge CAS til at behandle begreber på en ny måde og til at gøre blackbokse mere transparente. (Se 2.Projektbeskrivelse.docx)

At beregne chi-i-anden teststørrelsen er med dagens CAS-værktøjer blot at lære en række kommandoer. Men eleverne må gerne også have en forståelse for, hvilke talstørrelser, der indgår i chi-i-anden teststørrelsen, og hvordan de enkelte bidrag kan være med til at afsløre, hvilke parametre der giver de største udsving, som kan give anledning til nærmere undersøgelser. Ligeledes skal beregningen af teststørrelsen også kobles sammen med en grafisk forståelse for, hvordan arealet under grafen for fordelingsfunktionen for chi-i-anden-fordelingen hænger sammen med teststørrelsen og p-værdien og begrebet kritisk værdi.

Refleksioner over praksis

Projektdeltagerens refleksioner er selvsagt vanskelige at reproducere, med der findes en forløbsplan, samt undervisningsmateriale (Undervisningsmatr.zip). Herunder også det afsluttende elevprojekt (Elevprojekt.zip).

Konklusioner

Der var en fin mulighed i at bruge projektet som et tilbud om efteruddannelse ved at udnytte coach ressourcen – især mht. simulering med CAS. Vedlagt er et eksempel på samarbejdet med coach i form af skriftlig feedback/opsamling på diskussion.

Et stærkt didaktisk fokus i projektet er en induktiv tilgang til undervisning – selvfølgeligt styret af læreren. Her er CAS virkelig godt/måske ligefrem en gave.


Undervisningsmatr.zip indeholder filerne 

  • 4.1Basisforsøg nxm kast med terning.tns
  • 4.2.Binomialfordelingen - opgaver.docx
  • 4.3.om programmer i nspire.docx
  • 4.4.Deskriptiv statistik - opgaver ikke-grupperede.pdf
  • 4.5.Statistik med TI-Nspire CAS version 3_2.zip

Elevprojekt.zip indeholder filerne

  • 5.1.ProjektOpgaven.elev.docx
  • 5.2.Projekt9_4MendelsArvelighedslove1.pdf
  • 5.3.Projekt9_5Graazonekriminalitet_2.pdf
  • 5.4.Projekt9_9_SimpsonsParadoks.pdf
  • 5.5.Projekt9_11Thulebasen2.pdf