Niels Peter Frandsen, Aarhus Gymnasium
Flere årgange og studieretninger

Maple Café

Lektie-café med et tvist …

Om Projektet

Projektet er afprøvet på tværs af årgange og studieretninger i forbindelse med den almindelige Lektie Café.

Eleverne bruger som udgangspunkt Maple som CAS værktøj, men har vidt forskellige erfaringer med værktøjet, da der ikke er et standard-undervisningsforløb i værktøjet. Underviserne er i mange tilfælde ikke bevandrede i Maple og indfører det på skrømt og helst så sent som muligt i undervisningsforløbet.

Der er derfor et løbende behov at eleverne, ud over den normale lektie café, bliver opfordrede til at bruge Maple i relevante problemstillinger inden for specielt matematik, men også i de andre naturvidenskabelige fag.

I den sammenhæng blev der oprettet en Maple Café, en Maple Cloud og en Maple Facebook side. Dette har ført til to produkter:

  1. En række Maple Café dokumenter med tips, tricks, retningslinjer og ”Best praksis” på baggrund af de indkomne spørgsmål i caféen.
    Download Cafe-dokumenter i zip-fil.

  2. En række afsluttende Maple dokumenter der er tænkt som repetitions- og træningsmateriale.
    Download Maple-dokumenter i zip-fil.

Målet har været at give eleverne lyst til at bruge Maple i den daglige opgaveregning, at bruge værktøjet til mere end blot en stor lommeregner, samt at give dem lyst til at lære mere om Maples muligheder

Refleksioner over praksis

Det har været en fornøjelse at hjælpe elever på tværs med diverse problemstillinger relateret til matematik og Maple. Eleverne har gennemgående været positive overfor brugen af Maple men er samtidig frustrerede over kompleksiteten og den skarpe indlæringskurve forbundet med værktøjet.

Ofte blev der stillet spørgsmål, der ikke umiddelbart involverede Maple. I de sammenhænge tog jeg den elektroniske tavle i brug sammen med Maple. Vi gennemgik opgaven interaktivt og jeg hjalp med at skitsere besvarelsen i Maple, så eleverne havde noget at arbejde videre med. Under processen kommer der åbne opgaver de selv skal arbejde videre med og så er Maple-dokumentet lige ved hånden.

Løbende er Maple Café dokumenterne lagt op i Maple Cloud og Maple Facebook. Desværre har der ikke været den store aktivitet på Maple Facebook trods de gode intentioner om at det skulle få eleverne til at dele deres erfaringer og opgaver med andre.

Konklusioner

Processen har sat gang i en masse overvejelser hos mig og mine fagkollegaer omkring computerbaseret undervisning, specielt omkring anvendelsen af Maple i undervisningsforløb som mere end en avanceret lommeregner.

Maple Caféen er en succes mens Maple Facebook trænger til noget motiveret indsats fralærere og elever.

Projektet har også initieret en plan om løbende små seminarer for lærere, så der er et større konsensus og drive i brugen af Maple som CAS-værktøj.