7. januar 2016

Forlængelse af projektperiode

Forlængelse

Industriens Fond har forlænget CMU’s projektperiode frem til medio september 2017. Det er således med glæde, at vi kan udbyde projekter i skoleåret 2016/17 på samme vilkår som hidtil.

Du bliver projektdeltager, hvis du har lyst til at indgå i et samarbejde med CMU om et undervisningsforløb med dine elever. Læs mere om projektstøtte.

Du vil kunne høre nærmere på et inspirationsmøde den 27. januar 2016 eller ved at kontakte centerleder Niels Grønbæk.

Deadline for tilmelding til nye projekter er 15. april 2016. Efterfølgende vil man blive inviteret til et introduktionsmøde, hvor det egentlige projektforløb påbegyndes. Se evt. beskrivelser af tidligere projekter.