19. april 2016

CMU på vej mod år 3

LMFK

Artikel i LMFK-bladet 2/2016: CMU på vej mod år 3 – Hvad har vi lært, hvor vil vi hen?

Artikel i Matematik-, Fysik- og Kemilærerforeningernes blad LMFK-bladet - af Henrik Bang og Claus Larsen, CMU. 

Læs artiklen her (PDF).