11. januar 2018

CMU har afleveret sin evalueringsrapport

Rapport

Rapporten til Undervisningsministeriet har titlen ”Efteruddannelse og udvikling af brug af computerbaserede matematikprogrammer i gymnasiet”.

Rapporten er en evaluering af et fireårigt projekt gennemført af Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) på Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet (MATH).

CMU blev i efteråret 2013 oprettet med støtte fra MATH med kontakter til lærere og beslutningstagere på alle niveauer i uddannelsessystemet, didaktikere og forskere samt aftagere inden for erhverv og uddannelse. Formålet var, at fremme udviklingsarbejde inden for brug af computere i gymnasiets matematikundervisning.

Oprettelsen af CMU skete på baggrund af to tidligere projekter, hvor MATH bidrog med projektledelse og kvalitetssikring. Støtte fra Industriens Fond (IF) har muliggjort gennemførelsen af projektet. Undervisningsministeriet (UVM) har givet støtte til videnopsamling, evaluering samt formidling.

Rapporten kan læses af alle interessenter, men har UVM som primær modtager og er baseret på interviews med udvalgte projektdeltagende lærere, evalueringer af seminarer og feedback fra coaches på workshops.

Endeligt indgår erfaringer fra udlandet i form af konferencedeltagelse og samtaler med internationale aktører, med ideer, formål og initiativer, der flugter med CMU’s. Det skal understreges, at der er tale om en evaluering, og at konklusioner og anbefalinger i rapporten skal ses i lyset heraf.

Hent rapporten (pdf)