Seminar for årets projektdeltagere – Københavns Universitet

Computerbaseret matematikunderv. > CMU Kalender > Seminar for årets proj...

Seminar for årets projektdeltagere

 

 

Program for CMU seminar foråret 2017

Sted: ”Søminestationen ved Holbæk”       

Dato 20. og 21. april

Forslag til rejse fra København:

Afgang 7.45 Re 4529 mod Holbæk. Ankomst 7.55. 8.15 Bus 504 mod Tjebberup. Stå af ved Tjebberup Vest, derefter ca. 2 km til fods ad Dragerup Skovvej 10.

 

 

Hermed program for CMUs forårsseminar for projektdeltagere, coaches og CMU ledelse i skoleåret 2016/17.

Seminaret overordnede formål er at præsentere og diskutere årets projekter og hermed også give input den afsluttende rapportering.

Vi benytter også anledningen til at præsentere nogle oplæg, der har relevans for arbejdet med matematik og CAS i gymnasiet.

Endelig ser vi naturligvis frem til et hyggeligt arrangement i Søminen der oprindeligt er en øvelsesstation for søværnet men nu er RUCs kursusejendom. (Allernederst finder du en kørselstilladelse, som du skal udskrive, have med og lægge i forruden, hvis du kommer i bil)

Præsentationerne vil foregå på den måde at der i programmet er afsat 3 slots hvor vi tænker, at projekterne præsenteres således, at man har ”en stand” hvor de øvrige deltagere kommer forbi og ser og hører om projektet

Vi har ved placeringen af præsentationerne taget hensyn til, at nogle kun kan være der én dag, men er der fejl så meld hurtigt tilbage.                                                                                                             

Torsdag d. 20. april

9.30 – 10.00                Ankomst og indkvartering.

10.00 – 11.00               Oplæg fra Niels Grønbæk (formand for den matematikkommission                                       der der arbejdede med gymnasiereformen og leder af CMU) om                                             de nye læreplaner

11.00 – 13.00               1. runde af oplæg, hvor deltagernes projekter præsenteres

                                         Lisbeth og Peter, Frederiksberg Gymnasium

                                         Rikke Haastrup, Køge Handelsskole

                                         Bjørn Grøn, Rysensteen - fremlægges af Jan Boddum

13.00 – 14.00               Frokost

14.00 – 16.00               2. runde af oplæg, hvor deltagernes projekter præsenteres

                                         Maria og Mikkel, Christianshavns Gymnasium

                                         Anders, H.C. Ørsted Gymnasium (TEC Lyngby

                                         Steffen, Københavns Åbne Gymnasium

                                         Britt og Flovin, Vestskolen Faxe og Ringsted                                                                                 - fremlægges af Louise  

16.00– 17.15               Kaffe pause med gåtur

17.15 – 19.00               Oplæg Karsten Schmidt – matematik 1 på DTU

19.00 –                        Middag

Fredag d. 21 april

8.00 – 9.00                  Morgenmad

 

9.00 – 10.00                Oplæg fra Henrik og Claus CMU hvad har vi lært fra projekterne -                                          matematik med og uden CAS      

10.00 – 12.00              3. runde af oplæg, hvor deltagernes projekter præsenteres

                                         Mette, Christianshavns gymnasium

                                         Ulrik, Aurehøj Gymnasium

                                         Per, Tårnby Gymnasium

                                         Petur, Gefion

                                         Carsten, Ørestad

12.00 – 13.00              Afrunding og evaluering

 13.00 – 14.00             Frokost og afrejse.