Computerbaseret Matematikundervisning i Gymnasiet – Københavns Universitet

Computerbaseret Matematikundervisning i Gymnasiet

Fire år med CMU

Afsluttende CMU konference for projekter gennemført i 2014-17.

Læs artikel om konferencen - og se video med indlæg og debat.

Tid  Titel Oplægsholder, institution
9:45    God dag og velkommen Niels Grønbæk (CMU, MATH, KU)
9:50    Erfaringer fra fire år med CMU

Henrik Bang, Niels Grønbæk, Claus Larsen (CMU, KU)

10:45  

Digital tool use in 14-21 mathematics education

John Monaghan (University of Agder, Leeds University)

11:45 Frokost
12:30  

3 parallelsessioner med præsentationer af udvalgte CMU-projekter

Projektdeltagere og deres coaches
14:00 Kaffe
14:30

Reflections on 15 years of encouraging and disappointing experiences with computer based mathematics teaching

Søren Eilers & Jan Philip Solovej (MATH, KU)

15:30 Paneldebat

Bo Kristensen (CFU, UC Lillebælt)
Ernst Hansen (MATH, KU)
Knud Nissen (Maplesoft)
Jeanette Axelsen
(Matematiklærerforeningen)
Charlotte Krog Skott (UCC)
Michael Lumholt (TICRA)
Steen Markvorsen (DTU Compute)
Carl Winsløw (IND, KU)
Jesper Bang-Jensen (Stx-opgavekommissionen)

Moderator er Niels Grønbæk (CMU)

17:00 Tak for i dag

Tilmelding senest 5. november 2017. Deltagerpris: 100 kr. Betales på Billetto.

Sted: Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet