Efteruddannelse

Efteruddannelse & vejledning

En hel del efteruddannelse er baseret på, at skolerne medfinancierer timer til kurser og forberedelse, mens selve kurserne m.m. opnår støtte udefra. Deltagelse i CMU er delvist baseret på samme model.

Vi forventer, at lærere, der vil gennemføre projekter på centret, kan få timer stillet til rådighed af deres skoler. Disse timer dækker det ekstra arbejde i forbindelse med udvikling, afprøvning og evaluering af forløb. Til gengæld stiller CMU coaching m.m. frit til rådighed.

Idet der tilbydes et afsæt i lærerens egne ønsker og forudsætninger, tror vi, at dette er et attraktivt supplement til eksisterende efteruddannelse. Deltagelse giver mulighed for et kompetenceløft i forhold til brugen af computere og Maple i matematikundervisningen.

Gennem efterfølgende videndeling vil både den deltagende skole og andre skoler i projektet kunne drage nytte heraf.