Rammerne for et CMU-projekt

Et projekt på CMU skal tilgodese CMU's tre fokuspunkter: Efteruddannelse, udvikling af undervisningsforløb og videndeling. Nedenstående er en kort beskrivelse af, hvad et projekt på CMU indebærer. 

CMU’s projekter fokuserer på forbindelsen mellem CAS, matematik og matematik-læring. Projektdeltagere får mulighed for, i samarbejde med en CMU-coach, at udvikle nye undervisningsforløb, sætte CAS ind i nye eller kendte sammenhænge og reflektere over både tiltænkt og faktisk matematiklæring hos eleverne. CMU’s ramme giver deltagerne en fælles tilgang hertil. [Se Udvikling og aktionsforskning]

Det særlige ved et projekt i CMU-regi er, at hver deltager får tilknyttet en coach. Coachene virker dels som resursepersoner, med inspiration til anvendelse af software i undervisningen, og dels som sparringspartnere, med henblik på at udforme, afvikle og dokumentere undervisningsforløb.

Ud over coaching tilbyder CMU inspirationsmøder og seminarer, hvor deltagere præsenterer og diskuterer projekterne.

CMU-projekterne dokumenteres af projektdeltagerne i samarbejde med coachene på en sådan måde, at de kan bruges som inspiration af andre matematikundervisere - og bidrage til centrets videre arbejde med nye projekter. 

Vi tilstræber i projekterne, at der både før, under og efter afviklingen reflekteres over

  • det matematiske emne,
  • de faglige forudsætninger,
  • tilsigtet læringsindhold og
  • fordeling af ansvar og krav i forhold til undervisning, elevaktivitet og opgaver.

Valg af bestemte matematikprogrammer eller en bestemt didaktisk vinkel sker i høj grad på baggrund af deltagernes præferencer.

En mere uddybet beskrivelse af den didaktiske ramme, som CMU's coaches og ledelse arbejder ud fra, kan findes i SSS-modellen.