Gymnasieelever løser opgaver i Maple

Om CAS og matematik

Den gymnasiale matematik er blevet forandret meget i de sidste 10 – 15 år. Et væsentligt bidrag til forandringerne har været indførelsen af stadigt mere avanceret computersoftware som fx Maple. 

Udviklingen har fremkaldt både begejstring og bekymring.

Begejstring over nye muligheder for mere avancerede matematiske modeller, for nye måder at motivere matematik på og for at kunne introducere eleverne til, hvordan der arbejdes med matematik på videregående uddannelser.

Men også bekymring for, om det bliver for instrumentelt, om matematikindholdet forfladiges, og om vi med CAS reelt kan ruste elever til matematiktunge videregående uddannelser.

Ofte fremstilles computeren som et avanceret resultatproducerende redskab, og hvis formålet med matematikundervisningen udelukkende var at finde resultater i givne opgaver, kunne man således nøjes med at fokusere på snæver redskabsbeherskelse. Problemer og løsninger indgår imidlertid i et gensidigt forhold, som først giver fuld mening gennem at udfolde og lære matematik i sig selv - også når der er CAS involveret.

Dette rejser fundamentale spørgsmål:

  • Om indhold og tilrettelæggelse af undervisningen,
  • om samspil mellem CAS-teknikker og ikke-instrumenterede teknikker,
  • om CAS og anvendelser af matematik,
  • om afvejninger af brug af CAS i matematikkens tjeneste skjult (black box) eller åbent,
  • om matematisk forståelse af CAS-værktøjer (fortolkninger af output),
  • om CAS-værktøj til forståelse af matematik…

Center for Computerbaseret Matematikundervisning inviterer til udvikling, udførelse og refleksion af undervisningsforløb, hvor en eller flere af sådanne problemstillinger udgør et vigtigt aspekt. Ved at deltage er du med til at kvalitetspræge forholdet mellem avancerede computerprogrammer og matematiklæring i gymnasiet.