Parallelsessioner

Præsentationer i form af PowerPoints el.lign. kan hentes ved at højreklikke på linkene herunder.

Coach

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

Thomas Birch

Lisbeth Jørgensen

(Frederiksberg Gymnasium)

Matematisk modellering i GeoGebra - Med specielt fokus på elevernesanvendelse af CAS-værktøjet

 

 

Louise Dalgaard

Karl Jørgensen

(Nærum Gymnasium)

Parallelle programmer

Eva Danielsen

(Nærum Gymnasium)

Introduktion til differentialregning ved at se på hastighed og acceleration

Eva Danielsen

(Nærum Gymnasium)

Introduktion til integralregning ved at se på arealer under grafer for polynomier

Thomas Grum

Morten Grønbæk

(Espergærde Gymnasium)

Sekant, tangent og regning med små størrelser i Maple

Ulrik Pedersen

(Aurehøj Gymnasium)

Infinitesimalregning

Bjørn Grøn

(Rysensteen Gymnasium)

Krumning på flader- Træning til besøg på MIT

Jan Boddum

Larsen

Petur Birgir Petersen

(Gefion Gymnasium)

En undersøgende tilgang til primtal vha. CAS

Steffen Juul Christensen

(Københavns Åbne Gymnasium)

En eksperimentel tilgang til binomialfordelingen - Med fokus på simulering 

Peter Fristrup
(Roskilde Gymnasium)

Fit og fun – En anderledes introduktion til CAS

Karin Olesen

Janus Ramlov
(Fjerritslev Gymnasium)

Riemannsummer– Venstre-, højre-, midtpunkt- og trapezsum 

Anders Juul Refslund Petersen

(HC Ørsted Gymnasium)

Omdrejningslegemer

Christina Cæsarsen
(Fjerritslev Gymnasium)

Matematisk modellering i fysiksammenhænge- Trigonometriske funktioner, et modelleringsforløb, hvor Maple og CapStone inddrages

Se også Afsluttede projekter