CMU afslutningskonference – Københavns Universitet

Computerbaseret matematikunderv. > CMU afslutningskonference

Fire år med CMU 

Afsluttende CMU konference
15. november 2017

Program

9:45 God dag og velkommen v/ Niels Grønbæk (CMU, MATH, KU)
9:50 Erfaringer fra fire år med CMU v/ Henrik Bang, Niels Grønbæk, Claus Larsen (CMU, KU)
10:45 Digital tool use in 14-21 mathematics education v/ John Monaghan (University of Agder, Leeds University)
11:45 Frokost 
12:30 3 parallelsessioner med præsentationer af udvalgte CMU-projekter 
14:00 Kaffe 
14:30 Reflections on 15 years of encouraging and disappointing experiences with computer based mathematics teaching v/ Søren Eilers & Jan Philip Solovej (MATH, KU)
15:30

Paneldebat v/ Bo Kristensen (CFU, UC Lillebælt), Ernst Hansen (MATH, KU), Knud Nissen (Maplesoft), Jeanette Axelsen (Matematiklærer-foreningen), Charlotte Krog Skott (UCC), Michael Lumholt (TICRA), Steen Markvorsen (DTU Compute), Carl Winsløw (IND, KU), Jesper Bang-Jensen (Stx-opgavekommissionen). Moderator er Niels Grønbæk (CMU).

17:00 Tak for i dag

Parallelsessioner

Coach

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

Thomas Birch

Lisbeth Jørgensen

(Frederiksberg Gymnasium)

Matematisk modellering i GeoGebra - Med specielt fokus på elevernes anvendelse af CAS-værktøjet

 

 

Louise Dalgaard

Karl Jørgensen

(Nærum Gymnasium)

Parallelle programmer

Eva Danielsen

(Nærum Gymnasium)

Introduktion til differentialregning ved at se på hastighed og acceleration

Eva Danielsen

(Nærum Gymnasium)

Introduktion til integralregning ved at se på arealer under grafer for polynomier

Thomas Grum

Morten Grønbæk

(Espergærde Gymnasium)

Sekant, tangent og regning med små størrelser i Maple

Ulrik Pedersen

(Aurehøj Gymnasium)

Infinitesimalregning

Bjørn Grøn

(Rysensteen Gymnasium)

Krumning på flader - Træning til besøg på MIT

Jan Boddum

Larsen

Petur Birgir Petersen

(Gefion Gymnasium)

En undersøgende tilgang til primtal vha. CAS

Steffen Juul Christensen

(Københavns Åbne Gymnasium)

En eksperimentel tilgang til binomialfordelingen - Med fokus på simulering 

Peter Fristrup
(Roskilde  Gymnasium)

Fit og fun – En anderledes introduktion til CAS

Karin Olesen

Janus Ramlov
(Fjerritslev Gymnasium)

Riemannsummer – Venstre-, højre-, midtpunkt- og trapezsum 

Anders Juul Refslund Petersen

(HC Ørsted Gymnasium)

Omdrejningslegemer

Christina Cæsarsen
(Fjerritslev Gymnasium)

Matematisk modellering i fysiksammenhænge - Trigonometriske funktioner, et modelleringsforløb, hvor Maple og CapStone inddrages

Se også Afsluttede projekter