Computerbaseret Matematikundervisning i Gymnasiet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Computerbaseret matematikunderv. > CMU Kalender > Fire år med CMU

Computerbaseret Matematikundervisning i Gymnasiet

Fire år med CMU

Afsluttende CMU konference for projekter gennemført i 2014-17.

Tilmelding senest 1. november 2017.

Tid  Titel Oplægsholder, institution
9:45    God dag og velkommen Niels Grønbæk (CMU, MATH, KU)
9:50    Erfaringer fra fire år med CMU

Henrik Bang, Niels Grønbæk, Claus Larsen (CMU, KU)

10:45  

Learning and teaching mathematics
at the 14-21 year old level

John Monaghan (University of Agder, Leeds University)

11:45 Frokost
12:30  

3 parallelsessioner med præsentationer af udvalgte CMU-projekter

Projektdeltagere og deres coaches
14:00 Kaffe
14:30

Reflections on 15 years of encouraging and disappointing experiences with computer based mathematics teaching

Søren Eilers & Jan Philip Solovej (MATH, KU)

15:30 Paneldebat

Rikke Kjærup (UVM)
Ernst Hansen (MATH, KU)
Knud Nissen (Maplesoft)
Jeanette Axelsen
(Matematiklærerforeningen)
Charlotte Krog Skott (UCC)
Michael Lumholt (Ticra A/S)
Steen Markvorsen (DTU Compute)
Carl Winsløw (IND, KU)
Jesper Bang-Jensen (Stx-opgavekommissionen)

Moderator er Niels Grønbæk (CMU)

17:00 Tak for i dag

Tilmelding senest 1. november 2017. Deltagerpris: 100 kr. Betales på Billetto.

Sted: Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet